Dordrecht

Foto's van de interessante en leerzame lezing met Margareth Hop.

Terugblik op de Algemene Ledenvergadering afdeling Dordrecht e.o. met aansluitend een presentatie over 'Groen in de tuin'.

Het bestuur nodigt u hierbij uit voor de Algemene Ledenvergadering van Groei & Bloei afdeling Dordrecht e.o. op woensdagavond 2 maart 2022 in de Volière, Adjudant H.P. Kosterstraat 5, Dordrecht.

Aanvang 19.30 uur.

Voor de vergadering is er gelegenheid (geweest) om het jaarverslag en financieel jaarverslag op te vragen en  in te zien  op de website en via info(at)dordrecht.groei.nl

 

Na de vergadering  om 20.15 uur zal Margareth Hop iets vertellen en laten zien over tuinaanleg met de titel: Groen is niet alleen voor het mooi!

Niet-leden zijn van harte welkom bij deze presentatie. Inloop om 20.00 uur.

Voor leden is de presentatie gratis; niet-leden betalen 5 euro.

 

Agenda

1.  Opening door de voorzitter

2.  Ingekomen stukken en mededelingen

3.  Notulen van de Alg. Ledenvergadering van 14 april 2021

4.  Jaarverslag door de secretaris

5.  Financieel overzicht 2021 en begroting 2022 door de penningmeester

6.  Verslag van de kascommissie, verkiezing nieuwe kascommissie

7.  Bestuurssamenstelling:

            Voorzitter: Marijke Hubers

            Vice-voorzitter en webmaster: Els Chrispijn

            Secretaris: Jeanne Steeghs

            Penningmeester: Kim Schelvis

            Tweede penningmeester en ledenadministratie: Marieke Schouten

8.  Jaarprogramma 2022

9.  Rondvraag

10.  Sluiting van de vergadering om 20.00 uur

11. 20.15 uur Presentatie: Groen is niet alleen voor het mooi!


We weten steeds beter wat planten allemaal voor ons doen. Behalve onze tuin mooi aankleden, zorgen ze voor een beter leefklimaat, schone lucht, betere gezondheid, meer dierenleven enzovoorts.

Maar welke van deze baten van groen zetten nu echt zoden aan de dijk?

En hoe en met welke planten kun je je tuin zo inrichten dat je daar optimaal gebruik van maakt?

Margareth Hop is zelf plantenveredelaar en weet als geen ander welke nieuwe inzichten er zijn wat betreft het kiezen van nieuwe planten in de tuin.

 

 

 

 

Margareth Hop, veredelaar en voorlichter met een missie