Dordrecht

In deze nieuwsbrief:

  • Uit de bestuurstuin 
  • 31 mei Lezing over de heemtuin in Papendrecht 
  • 7, 14, 21 en 28 juni werken in de tuin
  • 10 juni wandeling in de heemtuin Papendrecht
  • 24 en 25 juni  Appeltern plantenfestijn 2023
  • Informatie en adressen

Uit de bestuurstuin

Na de drukke meimaand heeft juni ook nog activiteiten. In juni is traditiegetrouw weer de tuinenweek van 10 t/m 18 juni. Er worden in heel Nederland door de afdelingen activiteiten georganiseerd.

Wij gaan met onze afdeling Dordrecht en omstreken op 10 juni op bezoek bij de Heemtuin in Papendrecht.  De naam Heemtuin is vooral bekend van Jac. P. Thijssen en is te omschrijven als een educatieve tuin die de inheemse, wilde flora en fauna laat zien. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werden heemtuinen veelal “de reconstructie van het landschap", zoals zich dat op die bepaalde plaats ergens in het verleden had voorgedaan. Deze heemtuin gaan we op 10 juni bezoeken. Aanvang 14.00 uur. Aanmelden voor de wandeling bij Els: groeidordt@gmail.com

Gedurende de hele zomer is het weer mogelijk om tuinen te gaan bekijken in de Hoeksche Waard en omgeving. Dit jaar is er voor gekozen om tuinen, die een beetje bij elkaar liggen in een zelfde weekend open te laten zijn. Dat maakt een rondje tuinen kijken aantrekkelijker. Alle open tuinen zijn terug te vinden op www.opentuinencarrouselzuidholland.nl
Van alle tuinen vind je hier de datum waarop ze open zijn en een goede beschrijving met foto’s. Maak er een gezellige dag van met de auto of met de fiets.  De tuineigenaren zullen je met open armen ontvangen.

Verder zijn wij nog steeds aan het werk in de tuin bij de Volière. Wij zijn nu bezig met de beplanting van de andere helft van de voortuin. Achter is de tuin ingezaaid met wilde bloemen.

Meestal zijn wij met  zijn drieën of vieren op woensdagmorgen aan het werk tot 12 uur. Het is gezellig werk en er ontstaat zomaar een nieuwe tuincreatie. Iedere keer zijn er nieuwe stekjes of zaden die wij goed kunnen gebruiken. Mocht u ook eens planten over hebben dan zijn ze bij ons welkom.

Verder is er een bomen en plantenhub opgericht waar bomen of struiken die overbodig zijn geworden een plekje kunnen krijgen. Als iemand een boom of plant nodig heeft kun je die daar uitzoeken. Een goede manier van recyclen dus.

Kijk eens op:Bomen- en Plantenhub & Bloemenpluktuin   https://www.frisenfruitig.nu/hub/

Boterdiepstraat https://www.facebook.com/profile.php?id=100066423076569

De maanden juli en augustus houden wij ook een beetje vakantie. Eind augustus kunt u weer een nieuwsbrief verwachten met het nieuwe programma, waarin wij natuurlijk het bloemschikken, een rondleiding bij Florensis en een stekken, zaden en plantenruilbeurs voor u hebben.

De workshop fotograferen met je mobiele telefoon is uitgesteld naar november. Ik heb al een klein voorproefje gehad en ik heb ervaren welke instellingen in mijn mobiel goed werken.

Wij hopen u weer te ontmoeten bij onze activiteiten.

Met een groene groet, Marijke,  voorzitter G&B-Dordrecht.

31 mei Lezing van Leen den Ouden over de heemtuin Alblasserbos

Lezing Natuurtuinen.


Het is de bedoeling om u heel in het kort te vertellen over Natuurreservaten, de verbindingen tussen de natuurreservaten, de verbindingen met de dorpen/steden, de verbindingen in de dorpen/steden.
Dan komen we bij de (natuur)tuinen. De hoofdzaak is de verbinding tussen de planten met de dierenwereld.
Bij een advies is altijd de vraag welke “diergroep” door de tuineigenaar gewenst zijn.
We kijken op hoofdlijnen waar u op kunt letten bij de inrichting. Daarna volgt de inrichting van een tuin voor één of meerdere dierengroepen. Uiteraard speelt de oppervlakte van de tuin hierbij een grote rol.
Ik ga niet in op planten en bomensoorten, daar weten jullie vermoedelijk veel meer vanaf dan ik.
Ingesloten een leuke opstelling van (wilde) planten voor insecten van het IVN.
Wel wil ik laten zien wat een gemeente zelf aan de verbindingen doet of juist niet doet.
Als er tijd overblijft, wil ik u een aantal voorbeelden laten zien van een Groen Speelplein, dat net in Papendrecht is ingericht.
Bij de wandeling, door de Educatieve Heemtuin in het Alblasserbos (Matenaweg 1, 3356LS Papendrecht),
zal in het kort de historie van de Alblasserwaard worden verteld. Ik ben daar 23 jaar de beheerder en heb de opzet van de tuin zelf ontworpen.
Na deze lezing heb ik nog een vervolg lezing gemaakt over Gesloten Kringlopen en wat de mens daar mee gedaan heeft of hoe wij aan de huidige problemen zijn gekomen. Daar is ook een verslag van
gemaakt.

Ik hoop u een gezellige avond te kunnen geven.

Met vriendelijke groet, Leen den Ouden

 

___________________________________________

Waar: de Volière, Adj.H.P.Kosterstraat 5.

Inloop 19.15 u en we beginnen om 19.30

Toegang is gratis.

7, 14, 21 en 28 juni werken in de tuin

Wie komt er helpen de tuin van de Volière bij te houden. 

We starten om 10 u tot 12 u. elke week.

Tuingereedschap is aanwezig. 

Iedereen is welkom.

Mocht u planten over hebben dan zijn ze bij ons van harte welkom.

Kom en help ons de tuin mooier te maken.

 

 

Waar: de Volière, Adj.H.P.Kosterstraat 5.

We beginnen om 10.u 's morgens

 

10 juni wandeling door de Heemtuin in het Alblasserbos

De naam Heemtuin is vooral bekend van Jac. P. Thijssen en is te omschrijven als een educatieve tuin die de inheemse, wilde flora en fauna laat zien. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werden heemtuinen veelal “de reconstructie van het landschap", zoals zich dat op die bepaalde plaats ergens in het verleden had voorgedaan.

Deze heemtuin gaan we op 10 juni bezoeken. Aanvang 14.00 uur.

Educatieve Heemtuin in het Alblasserbos adres: Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht

http://www.nvwa.eu/

Aanmelden voor de wandeling bij Els: groeidordt(at)gmail.com

Leden gratis, niet leden € 5,00

24 en 25 juni Appeltern plantenfestijn 2023

APPELTERN PLANTENFESTIJN 2023

Nog nooit waren er in Appeltern zoveel planten te zien en te koop!

Het hele jaar door is er in De Tuinen van Appeltern volop aandacht voor het ontwerp en de inrichting van tuinen. De meer dan 200 verschillende voorbeeldtuinen spelen daarbij een grote rol. Maar omdat de plantenwereld van Appeltern in feite groter is dan de tuinenwereld hebben we initiatief genomen om het Appeltern Plantenfestijn te gaan organiseren. De planten van Appeltern en de planten van diverse gespecialiseerde en bevriende kwekers staan twee dagen lang extra in de schijnwerpers!

Informatie en adressen

Alle activiteiten vinden doorgang bij voldoende deelnemers.

 Kijk eens in Dordt Centraal naar de Groene Agenda  aan het begin van iedere maand. Er staan allerlei tips in van buitenactiviteiten waar je aan kunt deelnemen.

 

 Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:  dordrecht.groei.nl/ activiteiten

of Facebook:   https://www.facebook.com/profile.php?id=100057496726169

Onze mailadressen:

Voorzitter: Marijke Hubers  voorzitter.groeidordt(at)gmail.com

Vice voorzitter en webmaster: Els Chrispijn  groeidordt(at)gmail.com

Secretaris: Susan Ensel secretariaat.groeidordt(at)gmail.com

Penningmeester: Kim Schelvis  penningmeester.groeidordt(at)gmail.com

2e penningmeester en ledenadministratie: Marieke Schouten leden.groeidordt@gmail.com                         

Algemeen lid: Corinne Gakes corinne_gakes(at)hotmail.com