Dordrecht

Nieuwsbrief januari 2023

  •  11 januari werken in de tuin van de Voliére
  •  12 januari 1e biodiversiteitslezing
  •  18 januari Nieuwjaarsbijeenkomst
  •  Nieuwe secretaris gezocht
  •  Inzaaiactie bloemenlint aan de Baanhoekweg; wie helpt er mee?
  •  Nieuws van het hoofdbestuur 2022

Uit de bestuurstuin

Het bestuur wenst u allen een goed en gezond Nieuwjaar, waarin wij hopen dat wij met elkaar aan de slag te mogen gaan om er een mooi, groen en groeizaam 2023 van te maken.

Wij hebben afgelopen jaren ondervonden hoe belangrijk een tuin, een balkon of een stuk natuur kan zijn. Het was een houvast en we hebben ondervonden hoe mooi iets kleins, een bloem of een boom is en hoe fijn het is om leuke koolmeesjes en roodborstjes in de tuin te zien. Fijn dat ook de gemeente Dordrecht het belang van natuur onderschrijft. Op 12 januari gaan wij daar alles over horen. Dan start er weer een serie van 4 biodiversiteitlezingen.

Op dit moment kijk ik naar buiten en zie in de miezerige regen een saaie tuin waar fleur noch kleur te bekennen is. Toch als ik goed kijk zie ik de bolletjes al boven de grond komen en de winterjasmijn en de Viburnum bloeien. Bij een wandeling kun je de bloeiende madeliefjes en duizendblad ook nog tegenkomen. De natuur staat nooit echt stil! Zo kunnen wij ook actief zijn door bezig te zijn met een aantal klusjes voor de wintermaanden. Het schoonmaken van het tuingereedschap is belangrijk en het is nu goed om tuinplannen voor komend jaar te maken!

Wij hebben voor de maand januari drie activiteiten op het programma staan:

Op 11 januari werken in de tuin van de Voliére. Eens in de twee weken werken we aan de nieuwe tuin bij de Volière. U bent welkom vanaf ca. 10 uur 's morgens.

Op 12 januari is de 1e biodiversiteitlezing: Naar een Biodivers Dordrecht. 
Over beheer en onderhoud van het groen en het effect op de biodiversiteit door Sjoerd-Dirk  Fiaschi-van der Est, stadsecoloog gemeente Dordrecht en Natuurwetenschappelijk Centrum                Dordrecht https://dordrecht.groei.nl/activiteiten/winterlezingenreeks-biodiversiteit

De avond wordt gehouden in de Voliere Adjudant H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht. De lezing begint om 19:30 uur.

Op 18 januari is de Nieuwjaarsbijeenkomst van onze afdeling. Op deze gezellige avond zal het bestuur de plannen voor dit jaar toelichten en kan iedereen met ideeën komen voor verdere invulling van het programma. We zien bij onze activiteiten altijd een club van trouwe bezoekers die bijna altijd aanwezig zijn. Daar zijn we heel blij mee!
Tegelijkertijd is er een grote groep leden die zich minder vaak laat zien. Ook daar proberen we een aantrekkelijk programma voor te bedenken. Door wat meer excursies en buitenactiviteiten te organiseren hopen we meer mensen te bereiken. Als u dus nog leuke ideetjes heeft voor een uitstapje, een lezing of een workshop dan horen we dat graag van u op 18 januari.

Adres: de Volière, Adjudant H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht, aanvang 19.30 uur.

Wij hopen u in het nieuw jaar weer bij een van onze activiteiten te mogen begroeten.

Nieuwe secretaris

Helaas heeft Jeanne kennen gegeven dat zij wil stoppen met het secretariaat in maart 2023. Wij zoeken dus een nieuwe secretaris. Heb je zin om mee te denken over het programma , iets te organiseren, kom dan eens bij ons kijken.

Geel, Groen, Staart

Dit jaar begint het kunst- en natuurproject Geel, groen, Staart vorm te krijgen. Er zijn bij de Volière gele, ronde vogelhuisjes gemaakt die aan de bomen op de Baanhoekweg worden opgehangen. Er komen kunstwerken richting de Merwelanden en er wordt een bloemenlint ingezaaid, zodat de natuur vanuit de Biesbosch zijn weg kan vinden naar de stad. Daarvoor moet het bloemenlint ingezaaid worden en we kunnen er wel wat hulp bij gebruiken. Het bloemenlint wordt in het nieuwe jaar ingezaaid. https://dordrecht.groei.nl/activiteiten/zaaien-dordrecht

Vind je het leuk om hier aan mee te helpen een ochtend of middag in, meld je dan bij Marijke; voorzitter.groeidordt(at)gmail.com

 Tips:

Kijk eens in Dordt Centraal naar de Groene Agenda  aan het begin van iedere maand. Er staan allerlei tips in van buitenactiviteiten waar je aan kunt deelnemen. 

Tip 2: Koopt u ook wel eens bananen? Kijk eens op de site bij groeninfo wat je met een de schil van een banaan kunt doen om planten beter te laten groeien. Ook goed voor kamerplanten! https://dordrecht.groei.nl/nieuwe-leden-actie/tip-2-bananenschillen

Er is belangrijk nieuws van hoofdbestuur en ledenraad en dat heeft afdeling Breda goed samengevat. Kijk voor meer informatie op de site: https://dordrecht.groei.nl/activiteiten/nieuws-van-het-hoofdbestuur-2022

 Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:  Dordrecht.groei.nl/ activiteiten

 of facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100057496726169

Wij hopen u weer te ontmoeten bij een van deze activiteiten.

Alle activiteiten vinden doorgang bij voldoende deelnemers.

Onze mailadressen:

Voorzitter: Marijke Hubers  voorzitter.groeidordt(at)gmail.com

Vice voorzitter en webmaster: Els Chrispijn  groeidordt(at)gmail.com

Secretaris: Jeanne Steeghs secretariaat.groeidordt(at)gmail.com

Penningmeester: Kim Schelvis  penningmeester.groeidordt(at)gmail.com

2e penningmeester en ledenadministratie: Marieke Schouten leden.groeidordt@gmail.com