Dordrecht

Een nieuw jaar, nieuwe vooruitzichten, nieuwe plannen

Uit de bestuurstuin

Het bestuur wenst u allen een goed en gezond Nieuwjaar, waarin wij hopen dat wij met elkaar aan de slag te mogen gaan om er een mooi, groen en groeizaam 2022 van te maken.

Wij hebben afgelopen 2 jaar ondervonden hoe belangrijk een tuin, een balkon of een stuk natuur kan zijn. Het was een houvast en we hebben ondervonden hoe mooi iets kleins, een bloem of een boom is en hoe fijn het is om leuke koolmeesjes en roodborstjes in de tuin te zien.

Gelukkig hebben wij toch wel een paar activiteiten kunnen ondernemen zoals de planten-, stekken- en zadenruilbeurs, toch 2 keer bloemschikken en 3 lezingen met het thema biodiversiteit. De 4e lezing van 17 december is verplaatst naar maart.

 

Een jubileum voor onze afdeling en ook voor de landelijke vereniging

Op 17 januari bestaan wij 140 jaar. Daar hoort een feestje bij. Dat hadden we willen combineren met de nieuwjaarsreceptie. Helaas moeten we dit uitstellen en hopen we in februari te kunnen gaan starten met onze activiteiten. Dat feestje gaat er in de loop van het jaar wel komen!

Onze eerste activiteit is  het Valentijns / Voorjaarsbloemschikken op 9 februari. De uitnodiging daarvoor volgt in de loop van deze maand als wij wat meer zekerheid hebben over het verloop van de coronamaatregelen.

Vorig jaar hadden wij ook grootse plannen om de tuin bij de Volière te gaan opknappen ter ere van ons jubileum. Het plan kwam er, maar door ziekte is de uitvoering ervan nu pas van start gegaan.

De aanleg van de tuin, de paden en het terras beginnen vorm te krijgen. In de volgende nieuwsbrief zal ik er meer over vertellen.

 

 

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:  Dordrecht.groei.nl/ activiteiten

 of facebook: www.facebook.com/Groei-Bloei-Dordrecht-750801841719006/

Wij hopen u weer te ontmoeten bij een van deze activiteiten.

Wij hanteren de 1.5 meter en zorgen ervoor zoveel mogelijk de gezondheidsregels in acht te nemen. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat alle activiteiten ook weer veilig te organiseren zijn.

Alle activiteiten vinden doorgang bij voldoende deelnemers.

Onze mailadressen:

 

Voorzitter: Marijke Hubers  voorzitter.groeidordt(at)gmail.com

Vice voorzitter en webmaster: Els Chrispijn  groeidordt(at)gmail.com

Secretaris: Jeanne Steeghs secretariaat.groeidordt(at)gmail.com

Penningmeester: Kim Schelvis  penningmeester.groeidordt(at)gmail.com

2e penningmeester en Ledenadministratie: Marieke Schouten leden.groeidordt@gmail.com