Dordrecht

Nieuwsbrief mei 2023

Programma mei 2023

  • 10 mei Voorjaarsbloemschikken 19.30-21.30 uur

  • 13 mei Stekken- zaden en plantenruilbeurs 10.00-12.00 uur bij de Volière

  • 13 mei Kinderactiviteit: potje versieren en planten 10.00-12.00 uur bij de Volière

  • 14 mei  tafel G&B-Dordt op de Nivon duurzaamheidsmarkt vanaf 11 uur op de kleine rug

  • 14 mei Stadswandeling langs geveltuinen- en muurplanten 11.00-13.00 uur

  • 31 mei Lezing over de Heemtuin in Papendrecht 19.30 uur

  • 10 juni Wandeling/ rondleiding door de Heemtuin 14.00 uur

Uit de bestuurstuin door onze voorzitter

Alles groeit en bloeit, ondanks koud weer gaat de natuur haar gang en het verbaast me iedere keer weer hoeveel groeikracht er ieder voorjaar weer is. De hosta's komen weer op in de pot en mijn tulpen hebben zo mooi gebloeid! Ook de vogels vinden weer veel van hun gading. Ik blijf ze nog even voeren, want als er jonge vogeltjes in het nest zitten hebben vader en moeder veel energie nodig om te fourageren voor hun kroost.

Ik heb me opgegeven voor een onderzoek naar het effect van groene tuinen bij Pienteretuinen.nl. Als je meedoet krijg je een sensor die je in de tuin zet. Die meet de warmte, vocht en droogte. Kijk eens op pienteretuinen.nl als je ook geïnteresseerd bent.

De workshop fotograferen met je mobiele telefoon is uitgesteld naar november. Ik heb al een klein voorproefje gehad en ik heb ervaren welke instellingen in mijn mobiel goed werken.

Op 12 tot en met 14 mei vindt het weekend van de biodiversiteit plaats. Ook Groei&Bloei doet hier graag aan mee, want biodiversiteit, dus veel verschillende soorten planten en dieren zijn goed voor de natuur! https://groenblauwdordrecht.nl/bewoners/weekend-van-de-biodiversiteit/

Heeft u ook zin om eens een open tuin te bezoeken? Dan is het een aanrader om te kijken op de site: www.opentuinencarrouselzuidholland.nl Hier kunt u zien op welke dagen er tuinen opengesteld zijn om te bezoeken bij ons in de buurt.

Op 10 mei maken we dit voorjaarsstuk van mos en rotsplantjes

We maken een vlinder van gaas en mos met daarin rotsplantjes en diverse decoratie, Het stuk kan staan,hangen of recht op staan. Leuk voor tuin of balkon.

Kosten: Leden: € 22,50 Niet Leden: € 27.50, incl. kopje koffie/thee. Docente Ria van Tilburg. 

Heeft u zin om dit mooie stuk te maken, geeft u zich dan op door te mailen naar leden.groeidordt@gmail.com  graag opgeven voor 7 mei 2023.

Graag uw mailadres en uw mobiele telefoonnummer in de aanmeldingsmail vermelden mocht de workshop onverhoopt niet door kunnen gaan.

Betalen ING-rekening nummer NL 40 INGB 0000 3718 77 tnv. Pennm KMTP Afd. Dordrecht, o.v.v. voorjaarsworkshop 2023. 

Uw aanmelding is definitief wanneer de betaling is voldaan.

Zaal open om 19.15 u en aanvang 19.30 uur

Adres: de Volière, Adjudant H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht

Heeft u zin in een prachtig stuk en een gezellige avond geef u dan op voor deze workshop.

Op 12 tot en met 14 mei vindt het weekend van de biodiversiteit plaats.

Ook Groei&Bloei doet hier graag aan mee, want biodiversiteit, dus veel verschillende soorten planten en dieren zijn goed voor de natuur! https://groenblauwdordrecht.nl/bewoners/weekend

13 mei hebben wij de volgende activiteiten bij de Volière

 * Op 13 mei is de stekken- planten en zadenruilbeurs vanuit de kofferbak of de fietstas, waar we ook kleine plantjes te koop hebben. Kom eens kijken op de parkeerplaats bij de Volière! Er is koffie, thee en wat lekkers voor iedereen tussen 10 en 12 uur.

* Voor de kinderen versieren we aardewerken potjes waar we een zonnebloem in zaaien of een oorwurmpotje van maken. Adres: de Volière, Adjudant H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht, aanvang 10.00 uur 

 

 

14 mei Duurzaamheidsmarkt en open dag Nivon vanaf 11 tot 15.u

 

Gecombineerd met de jaarlijkse open dag organiseert het Nivon natuurvriendenhuis De Kleine Rug een duurzaamheidsmarkt op het eiland. Met informatie en producten van onder andere stadslandbouwkas De Oude Beer, IVN, Groei & Bloei, Voedselbos Buitenzinnig en Velt. Voor meer informatie over het huis, de blok- en trekkershutten en het natuurkampeerterrein:

Meer informatie is te vinden op www.dekleinerug.nl

Wanneer: 14 mei, 11.00-15.00 uur

Waar: Loswalweg 1: Let op: navigatie-adres is Loswalweg 3. 

Deelname is gratis. Vrije inloop, aanmelding is niet nodig.

14 mei stadswandeling centrum Dordt, start 11 u. tot 13.u. Verzamelen bij standbeeld Ary van Scheffer

Bent u benieuwd hoe groen de Dordtse binnenstad is? We nodigen u uit om met ons te wandelen
langs gevel- en trottoirtuintjes, kademuren en andere groene plekken in het centrum. U zult zien dat
hier veel is om van te genieten.
Tijdens de wandeling kunt u ervaren wat groen met u doet en we kijken welke variatie er is op het
gebied van bomen, struiken en bloemen en wat deze biodiversiteit voor voordelen voor het
dierenleven en zeker ook voor ons heeft.

We starten om 11.00 u bij het standbeeld van Ary Scheffer, Wijnstraat 241, 3311 BV Dordrecht. Verzamelen 10.45 u.

De wandeling duurt maximaal 2 uur en we lopen in een heel rustig tempo dat voor iedereen bij te houden is.

Iedereen mag meewandelen en het is gratis!

U kunt zich opgeven bij  Marijke: voorzitter.groeidordt(at)gmail.com

31 mei is de lezing over de Heemtuin in de Alblasserwaard. Spreker Leen den Ouden

 

Lezing Natuurtuinen.


Het is de bedoeling om u heel in het kort te vertellen over Natuurreservaten, de verbindingen tussen de
natuurreservaten, de verbindingen met de dorpen/steden, de verbindingen in de dorpen/steden.
Dan komen we bij de (natuur)tuinen. De hoofdzaak is de verbinding tussen de planten met de
dierenwereld.
Bij een advies is altijd de vraag welke “diergroep” door de tuineigenaar gewenst zijn.
We kijken op hoofdlijnen waar u op kunt letten bij de inrichting. Daarna volgt de inrichting van een tuin
voor één of meerdere dierengroepen. Uiteraard speelt de oppervlakte van de tuin hierbij een grote rol.
Ik ga niet in op planten en bomensoorten, daar weten jullie vermoedelijk veel meer vanaf dan ik.
Ingesloten een leuke opstelling van (wilde) planten voor insecten van het IVN.
Wel wil ik laten zien wat een gemeente zelf aan de verbindingen doet of juist niet doet.
Als er tijd overblijft, wil ik u een aantal voorbeelden laten zien van een Groen Speelplein, dat net in
Papendrecht is ingericht.
Bij de wandeling, door de Educatieve Heemtuin in het Alblasserbos (Matenaweg 1, 3356LS Papendrecht),
zal in het kort de historie van de Alblasserwaard worden verteld. Ik ben daar 23 jaar de beheerder en heb
de opzet van de tuin zelf ontworpen.
Na deze lezing heb ik nog een vervolg lezing gemaakt over Gesloten Kringlopen en wat de mens daar
mee gedaan heeft of hoe wij aan de huidige problemen zijn gekomen. Daar is ook een verslag van
gemaakt.
Ik hoop u een gezellige avond te kunnen geven.

Met vriendelijke groet, Leen den Ouden

Waar: de Volière, Adj.H.P.Kosterstraat 5.

Inloop 19.15 u en we beginnen om 19.30

Toegang is gratis.

10 juni bezoeken van de heemtuin in Papendrecht

De naam Heemtuin is vooral bekend van Jac. P. Thijssen en is te omschrijven als een educatieve tuin die de inheemse, wilde flora en fauna laat zien. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werden heemtuinen veelal “de reconstructie van het landschap", zoals zich dat op die bepaalde plaats ergens in het verleden had voorgedaan.

Deze heemtuin gaan we op 10 juni bezoeken. Aanvang 14.00 uur.

Educatieve Heemtuin in het Alblasserbos adres: Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht

http://www.nvwa.eu/

Aanmelden voor de wandeling bij Els: groeidordt(at)gmail.com

Leden gratis, niet leden € 5,00

Bloesemboog

Bloesemboog is een term waarmee bedoeld wordt dat je op een plek bloei realiseert van het vroege voorjaar, zomer tot late najaar