Dordrecht

Email adressen bestuur

 

Voorzitter en webmaster:  Els Chrispijn  voorzitter.groeidordt(at)gmail.com

Secretaris: Susan Ensel  secretariaat.groeidordt(at)gmail.com

Penningmeester: Kim Schelvis  penningmeester.groeidordt(at)gmail.com

2e penningmeester en ledenadministratie: Marieke Schouten leden.groeidordt@gmail.com                          

Algemeen lid: Corinne Gakes corinne_gakes@hotmail.com