Dordrecht

Activiteiten in augustus

  •  Woensdag  2, 9, 16, 23 en 30 augustus,

        werken in de tuin van de Volière.

 

 

Uit de bestuurstuin

Het is deze maand nog vakantie voor ons, maar veel in de tuin zitten kan niet echt. Het is wisselend nat en gelukkig niet koud en ook heel groeizaam weer voor het onkruid, dat wil zeggen planten die opkomen op plaatsen die niet geschikt zijn. Iedere keer als ik ga zitten ben ik binnen een kwartier weer iets aan het doen. Wieden, snoeien, het groeit allemaal zo goed! De natuur is me de baas.

Wij starten in september weer met onze activiteiten.

Gedurende de hele zomer is het mogelijk om tuinen te gaan bekijken in de Hoeksche Waard en omgeving. Dit jaar is er voor gekozen om tuinen, die een beetje bij elkaar liggen in een zelfde weekend open te laten zijn. Dat maakt een rondje tuinen kijken aantrekkelijker. Alle open tuinen zijn terug te vinden op www.opentuinencarrouselzuidholland.nl
Van alle tuinen vind je hier de datum waarop ze open zijn en een goede beschrijving met foto’s. Maak er een gezellige dag van met de auto of met de fiets.  De tuineigenaren zullen je met open armen ontvangen.

Verder zijn wij nog steeds aan het werk in de tuin bij de Volière. Wij zijn nu bezig met de beplanting van de andere helft van de voortuin. Meestal zijn wij met  zijn drieën of vieren op woensdagmorgen aan het werk tot 12 uur. Het is gezellig werk en er ontstaat zomaar een nieuwe tuincreatie. Iedere keer zijn er nieuwe stekjes of zaden die wij goed kunnen gebruiken. Mocht u ook eens planten over hebben dan zijn ze bij ons welkom.

https://dordrecht.groei.nl/activiteiten/7-9-rondleiding-bij-florensis

Voorlopig programma voor het najaar:

Wij hopen u weer te ontmoeten bij onze activiteiten.

Alle activiteiten vinden doorgang bij voldoende deelnemers.

 Kijk eens in Dordt Centraal naar de Groene Agenda  aan het begin van iedere maand. Er staan allerlei tips in van buitenactiviteiten waar je aan kunt deelnemen. Klik op de link om bij de groene agenda te zien:

https://dordtcentraal.nl/agenda/de-groene-agenda-september/

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website:  dordrecht.groei.nl/ activiteiten

Kijk op onze Facebook pagina:

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100057496726169

Onze mailadressen:

Voorzitter: Marijke Hubers  voorzitter.groeidordt(at)gmail.com

Vice voorzitter en webmaster: Els Chrispijn  groeidordt(at)gmail.com

Secretaris: Susan Ensel secretariaat.groeidordt(at)gmail.com

Penningmeester: Kim Schelvis  penningmeester.groeidordt(at)gmail.com

2e penningmeester en ledenadministratie: Marieke Schouten leden.groeidordt@gmail.com                          

Algemeen lid: Corinne Gakes  corinne_gakes(at)hotmail.com