Dordrecht

Betalingen voor workshops, excursies e.d.

Het bankrekeningnummer van Groei en Bloei Dordrecht is:

NL88 TRIO 0320 5955 79  

ten name van Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde, afdeling Dordrecht.

Let op nieuw bankrekeningnummer!

 

Graag duidelijk uw naam en activiteit  op de overmaking vermelden.