Dordrecht

Betalingen voor workshops, excursies e.d.

 

Het bankrekeningnummer van Groei en Bloei Dordrecht is:

IBAN NL40INGB 0000 371877

t.n.v. Pennm KMTP Afd. Dordrecht te Dordrecht.

Graag duidelijk uw naam en activiteit  op de overmaking vermelden.