Dordrecht

1 september: rondleiding bij het voedselbos

9 september: nazomerbloemschikken

26 september: stekken, planten en zadenruilbeurs

 

Uit de bestuurstuin 

Na een lange rustige tijd, waarbij we veel van onze tuin of ons balkon hebben kunnen genieten, gaan we heel voorzichtig met de Groei&Bloei activiteiten starten. 

Op dinsdagmiddag 1 september om 13.30 uur bezoeken we het voedselbos, een buitenactiviteit, waar een presentatie en rondleiding door het voedselbos Dordrecht en de stichting Buitenzinnig en een bezoek aan het winkeltje op het programma staan. 

Duurzaam, permacultuur en sociaal+; wij bezoeken een project met zorg voor de aarde en zorg voor mens en dier. Op 1 september wordt ons duidelijk wat deze begrippen inhouden en wat wij er zelf mee kunnen doen.

Voor leden gratis; niet leden betalen 5 euro, inclusief koffie of thee

Locatie: Provincialeweg 70 (op het dorp 'de Hoop' huisnummer 80 bij de IJsvogel) in Dordrecht.

Aanmelden verplicht in verband met de coronamaatregelen uiterlijk 22 augustus bij secretariaat@dordrecht.groei.nl

Op woensdagavond 9 september start de nazomerworkshop bloemschikken om 19.30 uur in de Gravin, Vijverlaan 2004 in Dordrecht. Marga heeft weer iets moois bedacht voor ons. Zie de foto's. Op 9 September a.s. gaan we een "bessenbol" maken. We gebruiken hiervoor een halve bol van piepschuim. Deze bekleden we met hoefblad. Daarna hangen we in de halve bol een plantenschaal die we vullen met oase.
De basis maken we op met verschillende soorten groen. Tussen het groen plaatsen we bessen als cornus, vlierbes, bramen enz. Ook gebruiken we appeltjes, papavers, witte rozen en dille. 

Kosten: Leden: € 20,00 niet Leden: € 27,50.

Heeft u ook zin in een gezellige avond, geeft u zich dan op door te mailen naar info@dordrecht.groei.nl en dan is uw betaling ook gelijk uw aanmelding. 

Graag uiterlijk 5 september 2020 betalen op ING-rekening nummer NL 40 INGB 0000 3718 77 tnv  Pennm KMTP Afd. Dordrecht, o.v.v. Nazomerworkshop 2020. 

Wilt u alstublieft niet vergeten de naam/namen van de deelnemers te vermelden bij de betaling en uw lidmaatschapsnummer indien van toepassing.

Op zaterdagmorgen 26 september van 10.00 tot 12.00 uur organiseren we een planten, stekken en zaadjesruilbeurs op de parkeerplaats van de Oude School, Dubbelsteynlaan-west 74 in Dordrecht. Zo aan het eind van de zomer zijn veel planten flink doorgegroeid en vermeerderd en het is toch een verspilling als we wieden en al dat moois zomaar weggooien. Daarom is het goed om te deze plantjes een nieuw leven te geven.

Wij hanteren de 1.5 meter en zorgen ervoor zoveel mogelijk de gezondheidsregels in acht te nemen. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud dat alle activiteiten ook weer veilig te organiseren zijn.

Alle activiteiten vinden doorgang bij voldoende deelnemers.

Onze nieuwe mailadressen:

Voorzitter: Marijke Hubers  voorzitter.groeidordt(at)gmail.com 

Vice voorzitter en webmaster: Els Chrispijn  groeidordt(at)gmail.com 

Secretaris: Jeanne Steeghs secretariaat.groeidordt(at)gmail.com

Penningmeester: Raymond de Lepper  penningmeester.groeidordt(at)gmail.com 

2e penningmeester Ledenadministratie: Annemarie Bakker leden.groeidordt@gmail.com