Dordrecht

31 mei Lezing door Leen den Ouden over de Heemtuin

­­Lezing Natuurtuinen.


Het is de bedoeling om u heel in het kort te vertellen over Natuurreservaten, de verbindingen tussen de
natuurreservaten, de verbindingen met de dorpen/steden, de verbindingen in de dorpen/steden.
Dan komen we bij de (natuur)tuinen. De hoofdzaak is de verbinding tussen de planten met de
dierenwereld.
Bij een advies is altijd de vraag welke “diergroep” door de tuineigenaar gewenst zijn.
We kijken op hoofdlijnen waar u op kunt letten bij de inrichting. Daarna volgt de inrichting van een tuin
voor één of meerdere dierengroepen. Uiteraard speelt de oppervlakte van de tuin hierbij een grote rol.
Ik ga niet in op planten en bomensoorten, daar weten jullie vermoedelijk veel meer vanaf dan ik.
Ingesloten een leuke opstelling van (wilde) planten voor insecten van het IVN.
Wel wil ik laten zien wat een gemeente zelf aan de verbindingen doet of juist niet doet.
Als er tijd overblijft, wil ik u een aantal voorbeelden laten zien van een Groen Speelplein, dat net in
Papendrecht is ingericht.
Bij de wandeling, door de Educatieve Heemtuin in het Alblasserbos (Matenaweg 1, 3356LS Papendrecht),
zal in het kort de historie van de Alblasserwaard worden verteld. Ik ben daar 23 jaar de beheerder en heb
de opzet van de tuin zelf ontworpen.
Na deze lezing heb ik nog een vervolg lezing gemaakt over Gesloten Kringlopen en wat de mens daar
mee gedaan heeft of hoe wij aan de huidige problemen zijn gekomen. Daar is ook een verslag van
gemaakt.
Ik hoop u een gezellige avond te kunnen geven.

Met vriendelijke groet, Leen den Ouden

Waar: de Volière, Adj.H.P.Kosterstraat 5.

Inloop 19.15 u en we beginnen om 19.30

Toegang is gratis.

10 juni wandeling in de Heemtuin in Alblasserbos Papendrecht

De naam Heemtuin is vooral bekend van Jac. P. Thijssen en is te omschrijven als een educatieve tuin die de inheemse, wilde flora en fauna laat zien. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werden heemtuinen veelal “de reconstructie van het landschap", zoals zich dat op die bepaalde plaats ergens in het verleden had voorgedaan.

Deze heemtuin gaan we op 10 juni bezoeken. Aanvang 14.00 uur.

Educatieve Heemtuin in het Alblasserbos adres: Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht

http://www.nvwa.eu/

Aanmelden voor de wandeling bij Els: groeidordt(at)gmail.com

Leden gratis, niet leden € 5,00

Bloesemboog

Bloesemboog is een term waarmee bedoeld wordt dat je op een plek bloei realiseert van het vroege voorjaar, zomer tot late najaar