Dordrecht

Bloemstuk op foto is voorbeeld van verleden jaar.

2-11 Bloemschikken herfst workshop

aanvang 19.30 olv Ria van Tilburg

Foto's en meer info volgt nog.

Adres: Adj, Adjudant H.P. Kosterstraat 5, 3313 AM Dordrecht

leden        € 22,50

niet leden € 27,50