Dordrecht

10 juni rondleiding Heemtuin Alblasserbos

De naam Heemtuin is vooral bekend van Jac. P. Thijssen en is te omschrijven als een educatieve tuin die de inheemse, wilde flora en fauna laat zien. In de jaren ’90 van de vorige eeuw werden heemtuinen veelal “de reconstructie van het landschap", zoals zich dat op die bepaalde plaats ergens in het verleden had voorgedaan.

Deze heemtuin gaan we op 10 juni bezoeken. Aanvang 14.00 uur.

Educatieve Heemtuin in het Alblasserbos adres: Matenaweg 1, 3356 LS Papendrecht

http://www.nvwa.eu/

Aanmelden voor de wandeling bij Els: groeidordt(at)gmail.com

Leden gratis, niet leden € 5,00

Bloesemboog

Bloesemboog is een term waarmee bedoeld wordt dat je op een plek bloei realiseert van het vroege voorjaar, zomer tot late najaar